Automatisk brandalarmanlæg?

Detgrundlæggende formål med et automatisk brandalarmsystem er at opdage en brand i dets tidlige stadier, underrette bygningens beboere om, at der er en brandnødsituation og rapportere nødsituationen til første respondenter. Brandalarm Kontrolpanel (FACP) Dette er centrum for brandalarmanlægget.

Automatisk brandalarmanlæg?

Detgrundlæggende formål med et automatisk brandalarmsystem er at opdage en brand i dets tidlige stadier, underrette bygningens beboere om, at der er en brandnødsituation og rapportere nødsituationen til første respondenter. Brandalarm Kontrolpanel (FACP) Dette er centrum for brandalarmanlægget. Et brandalarmsystem advarer folk, når der opdages røg, brand, kulilte eller andre brandrelaterede nødsituationer. Disse alarmer kan aktiveres automatisk fra røgdetektorer og varmedetektorer eller kan også aktiveres via manuelle anordninger til aktivering af brandalarmer såsom manuelle opkaldspunkter eller trækstationer.

Alarmerkan enten være motoriserede klokker eller vægmonterbare lydgivere eller horn. De kan også være højttalerstrober, der lyder en alarm, efterfulgt af en stemmeevakueringsmeddelelse, der advarer folk inde i bygningen om ikke at bruge elevatorerne. Brandalarm lydgivere kan indstilles til bestemte frekvenser og forskellige toner, herunder lav, medium og høj, afhængigt af land og producent af enheden. De fleste brandalarmsystemer i Europa lyder som en sirene med vekslende frekvenser.

Brandalarmelektroniske enheder er kendt som horn i USA og Canada og kan enten være kontinuerlige eller indstillet til forskellige koder. Brandalarm advarselsenheder kan også indstilles til forskellige lydstyrkeniveauer. Vi tilbyder en bred vifte af detektorer, herunder optiske detektorer, varmedetektorer, multi-kriterie-detektorer og specialdetektorer. Disse systemer har mange fordele som beskrevet ovenfor.

Denene store begrænsning er, at de ikke gør noget for at indeholde eller kontrollere ilden. Undertrykkelsessystemer såsom automatiske sprinklere virker for at kontrollere ilden. De giver også besked om, at de fungerer, så de kan udfylde rollen som et varmedetektionsbaseret system, hvis de er tilsluttet meddelelsesapparater i hele bygningen. De vil dog ikke fungere så hurtigt som et røgdetekteringssystem.

Derforhar faciliteter, hvor hurtig varsel er afgørende, selv når de er udstyret med sprinklere, stadig brug for detektions- og alarmsystemer. Tal med en brandsikkerhedsekspert hos STANLEY Security i dag om at udstyre din erhvervsejendom med de rigtige brandalarm- og detekteringssystemer. Fra automatiske til manuelle alarmindstillinger er markedet oversvømmet med produkter, der måske eller måske ikke fungerer for dig. Trådløse brandalarmanlæg bruger ikke ledninger mellem brandkontrolpanelet og de andre enheder.

Efterbrandbeskyttelsen er etableret normalt ved at henvise til de minimumsniveauer af beskyttelse, der kræves af den relevante modelbygningskode, forsikringsbureauer, og andre myndigheder brandalarmdesigneren forpligter sig til at specificere specifikke komponenter, arrangementer, og grænseflader, der er nødvendige for at opnå disse mål. Det manuelle kategori brandalarmanlæg kan være tildelt efter en passende og tilstrækkelig risikovurdering, arrangeret af lokalerne Ansvarlig Person (måske er det dig), og baseret på belægningsegenskaber og opfattede brandvækstrater på det tidspunkt. Selvom de er dyrere end et konventionelt alarmsystem, kan disse systemer spare store faciliteter tid og penge, for hvis der opstår en nødsituation, hvert element i systemet er forud tildelt sin egen adresse, der sender et signal for at indikere den nøjagtige placering, hvor ilden opstår. Men hvad er et automatisk brandalarmsystem , og hvad er forskellene mellem dette og et manuelt system?.

Defleste bygge- og kontoroperatører er enige om, at brandalarmer er nødvendige, og faktisk ville det være ekstremt hensynsløst at installere et adgangskontrolsystem, der ikke opfylder alle brandsikkerhedsforanstaltninger. En brandalarm er en enhed lavet af flere enheder, der bruger visuel og lydsignalering til at advare folk om en mulig brand-, røg- eller kulilteforekomst inden for dækningsområdet. Konventionelle brandalarmer Et konventionelt brandalarmsystem er designet som et tidligt varslingssystem til små faciliteter. De modtager et signal fra en brandsensor (røg, varme eller kuliltedetektor) og sender det automatisk til brandalarmpanelet.

Etbrandalarmsystem kan variere dramatisk i både pris og kompleksitet, fra et enkelt panel med en detektor og lyd i en lille kommerciel ejendom til et adresserbart brandalarmsystem i en bygning med flere belægninger. Automatisk branddetektering bruges også ofte i Storbritannien, normalt for at hjælpe med at styrke dækningen og beskyttelsen fra et manuelt branddetekteringssystem. .