Er et automatisk branddetekteringssystem altid en juridisk nødvendighed?

Idette tilfælde kræves automatisk branddetektion normalt i henhold til lovgivningen for at supplere et manuelt kategorisystem i et livssikkerhedsscenarie. Det korte svar er, at nej, NFPA 72 angiver ikke, hvor en brandalarmkontrolenhed skal installeres.

Er et automatisk branddetekteringssystem altid en juridisk nødvendighed?

Idette tilfælde kræves automatisk branddetektion normalt i henhold til lovgivningen for at supplere et manuelt kategorisystem i et livssikkerhedsscenarie. Det korte svar er, at nej, NFPA 72 angiver ikke, hvor en brandalarmkontrolenhed skal installeres. Koden angiver simpelthen, at systemet skal installeres i overensstemmelse med planerne, specifikationer, og standarder, der er godkendt af den myndighed, der har jurisdiktion. Branddetekteringssystemer er designet til at opdage brande tidligt i deres udvikling, når der stadig vil være tid til sikker evakuering af beboere.

Tidligopdagelse spiller også en væsentlig rolle i beskyttelsen af beredskabspersonalets sikkerhed. Ejendomstab kan reduceres og nedetid for operationen minimeres gennem tidlig detektion, fordi kontrolindsatsen startes, mens ilden stadig er lille. De fleste alarmsystemer giver information til beredskabspersoner om placeringen af ilden, hvilket fremskynder processen med brandkontrol. Disse systemer har mange fordele som beskrevet ovenfor.

Denene store begrænsning er, at de ikke gør noget for at indeholde eller kontrollere ilden. Undertrykkelsessystemer såsom automatiske sprinklere virker for at kontrollere ilden. De giver også besked om, at de fungerer, så de kan udfylde rollen som et varmedetektionsbaseret system, hvis de er tilsluttet meddelelsesapparater i hele bygningen. De vil dog ikke fungere så hurtigt som et røgdetekteringssystem.

Derforhar faciliteter, hvor hurtig varsel er afgørende, selv når de er udstyret med sprinklere, stadig brug for detektions- og alarmsystemer. Positiv alarmsekvens - En automatisk serie, der resulterer i et alarmsignal, selvom manuelt forsinket til undersøgelse, medmindre systemet nulstilles. Men vi anbefaler altid, at alle har en røgalarm eller varmealarm i alle rum, hvor en brand kan starte. Når det kommer til brandsikkerhedsudstyr, er de britiske standarder for design, installation og vedligeholdelse af brandalarm- og detektionssystemer også afgørende for virksomhedsejere.

NFPA101 kræver mindst en manuel trækstation til ethvert brandalarmsystem, der bruger automatiske branddetekteringsenheder såsom røgdetektorer og varmesensorer eller vandstrømdetekteringsenheder såsom sprinklere. I de følgende opholdsrum, aktiveringen af en enkelt røgdetektor vil starte en generel alarm og underrette Amherst College Police Department om en „General Alarm. I British Standards Code of Practice for branddetektion og brandalarmanlæg til bygninger (BS 5839-, er rådgivningen, at hvor der er lave belægningsniveauer i en bygning eller en del af en bygning, er der potentiale for brand til at blokere et flugtmiddel, før beboerne endda bliver opmærksomme på ilden. Det hele afhænger af din brandrisikovurdering, lokalerne kan kræve et automatisk branddetekteringssystem eller delsystem, eller under visse omstændigheder ville manuelle opkaldspunkter være tilstrækkelige.

Derer automatiske initieringsanordninger såsom røgdetektorer og varmesensorer, der fungerer uden menneskelig indgriben for at aktivere alarmer, mens trækstationer giver mulighed for en person til at udløse alarmen manuelt. Automatisk branddetektering bruges også ofte i Storbritannien, normalt for at hjælpe med at styrke dækningen og beskyttelsen fra et manuelt branddetekteringssystem. Myndighed, der har jurisdiktion - Den „myndighed, der har jurisdiktion for Amherst College, er både Amherst Inspection Services og Amherst Fire Department, da det vedrører branddetektions- og undertrykkelsessystemer. Nu ved du, hvordan Manuel branddetektering og automatiske branddetekteringssystemer fungerer, det er op til dig at beslutte, om dine lokaler er tilstrækkeligt dækket mod risikoen for brand.

Medautomatisk branddetektering sender detektorer et signal via brandalarmpanelet til et alarmmodtagelsescenter (ARC), hvor et professionelt sikkerhedsteam hurtigt kan reagere, og brand- og redningstjenesten kan kaldes. Husholdningsbrandvarselssystem - Et husholdningsbrandadvarselssystem består af enkelt- eller flere stationsdetektorer eller en børsnoteret styreenhed med automatiske branddetektorer eller en børsnoteret styreenhed med automatiske branddetektorer og apparater til meddelelse af passagerer. Alarmverifikationsfunktion - En funktion af automatiske branddetektions- og alarmsystemer til reduktion af uønskede alarmer, hvor røgdetektorer skal rapportere alarmforhold i en minimumsperiode eller bekræfte alarmforhold inden for en given tidsperiode, efter at de er nulstillet for at blive accepteret som en gyldig alarmindledning signal. .