Automatisk brandalarmanlæg vs manuel?

Automatiskebrandalarmer kombinerer branddetektering og alarm i en enhed. Manuelle og automatiske systemer matches ofte sammen.

Automatisk brandalarmanlæg vs manuel?

Automatiskebrandalarmer kombinerer branddetektering og alarm i en enhed. Manuelle og automatiske systemer matches ofte sammen. En manuel enhed giver mulighed for øjeblikkelig reaktion, hvis en hændelse har fundet sted, og en automatisk enhed beskytter et anlæg, når ingen er i nærheden for at reagere på en potentiel fare. Før låsning, Branddetektion% 26 Alarmsystemer i visse bygninger har muligvis kun krævet et Manual kategori brandalarmsystem.

Detteer et system med Manual Call Points (MCP'er eller break-glass) enheder og et middel til en akustisk eller visuel alarm. Manuel initiering af enheder er manuelle pull-down stationer, der kun kan aktiveres manuelt. Du er sandsynligvis bekendt med disse enheder. De fleste kommercielle bygninger, herunder detailbutikker, begivenhedscentre, sportsarenaer og kontorer, har dem.

Manuellepull-down stationer er påkrævet i henhold til statens og lokal lovgivning. NFPA 72, brandalarmstandarden, har endda koder, der vedrører hvor i bygningen disse håndtag skal placeres. Før du beslutter dig for at udskifte en forældet brandalarm, skal du vide om de forskellige typer brandalarmsystemer på markedet. De to hovedtyper af brandalarmsystemer er konventionelle og adresserbare.

Deforskellige komponenter, der udgør disse systemer, er enten automatiske eller manuelle. Følgende oplysninger hjælper dig med at beslutte, hvilken type brandalarmsystem der fungerer bedst i dit anlæg. Blandt automatiske initierende enheder er der spottype-enheder og lineære enheder. Spottype-enheder er detektorer, der udelukkende fokuserer på deres område, hvor de er installeret, mens lineære typer har en detektionsmetode, der dækker et stort område af rummet, men kommunikerer til en enkelt styreenhed.

Enstandard ioniseringsrøgalarm er et eksempel på en plettype, mens en lys-obscuration fotoelektrisk røgdetektor er et eksempel på en lineær type (mere på begge disse nedenfor). Mens plettyper er billigere, skal hver enhed tilsluttes brandalarmsystemet separat, og der skal installeres mere for at dække rummet tilstrækkeligt. I modsætning, lineære typer, mens dyrere, kræver kun en tilslut dig til brandalarmsystemet, og en enhed dækker et større område. Brandalarmsystemer består af forskellige komplekse enheder, der spiller en væsentlig rolle i detektering, styring og reduktion af spredningen af kommercielle brande.

Hverbrandalarmenhed spiller en vigtig rolle i at udløse en alarm, og de har hver især unikke krav til at gøre det. Automatiskbranddetektering bruges også ofte i Storbritannien, normalt for at hjælpe med at styrke dækningen og beskyttelsen fra et manuelt branddetekteringssystem. De fleste bygge- og kontoroperatører er enige om, at brandalarmer er nødvendige, og faktisk ville det være ekstremt hensynsløst at installere et adgangskontrolsystem, der ikke opfylder alle brandsikkerhedsforanstaltninger. De initierende enheder i et brandalarmsystem er dem, der registrerer tegn på en mulig brand og aktiverer en alarm.

Nårdet kommer til brandsikkerhedsudstyr, er de britiske standarder for design, installation og vedligeholdelse af brandalarm- og detektionssystemer også afgørende for virksomhedsejere. Hver initieringsanordning skal installeres individuelt og tilsluttes brandalarmsystemets kredsløb. Konventionelle brandalarmsystemer og dets komponenter er alle kablet til det samme kabel, der forbinder dem til et brandalarmkontrolpanel. Brandalarmsystemer - de beskytter de fleste virksomheder, skoler, hospitaler, hoteller, og flerfamilieboliger mod tragedien ved en brand.

Enbrandalarm er en enhed lavet af flere enheder, der bruger visuel og lydsignalering til at advare folk om en mulig brand-, røg- eller kulilteforekomst inden for dækningsområdet. Da hver enhed initieres af et andet sæt betingelser, er det vigtigt at forstå, at intet alarmsystem kun skal stole på kun en type. I tilfælde af strømsvigt skifter systemet til den sekundære strømforsyning, der består af et brandalarmbatteri. De modtager et signal fra en brandsensor (røg, varme eller kuliltedetektor) og sender det automatisk til brandalarmpanelet.

Nårdu har besluttet, hvilken type system der fungerer bedst i dit anlæg, skal du tale med et brandalarminstallationsfirma. .