Hvornår kræves automatisk brandalarmanlæg?

Etgodkendt brandalarmsystem og automatisk sprinkleranlæg skal installeres i alle bygninger, der er bygget, hvis samlede gulvareal eller andre krav opfylder eller overstiger det, der er anført i tabel 20, 05.Denne liste er en generel vejledning og bør ikke betragtes som en erstatning for NYC Building Code. Detaljerede krav og undtagelser gælder i mange tilfælde, og de skal tages i betragtning inden design og installation af et brandalarmsystem.

Hvornår kræves automatisk brandalarmanlæg?

Etgodkendt brandalarmsystem og automatisk sprinkleranlæg skal installeres i alle bygninger, der er bygget, hvis samlede gulvareal eller andre krav opfylder eller overstiger det, der er anført i tabel 20, 05.Denne liste er en generel vejledning og bør ikke betragtes som en erstatning for NYC Building Code. Detaljerede krav og undtagelser gælder i mange tilfælde, og de skal tages i betragtning inden design og installation af et brandalarmsystem. Overvej, at brandalarmer systemer også skal opfylde NFPA 72 standard, ud over NYC Building Code. Hvis du leder efter oplysninger om, hvorvidt din nye eller eksisterende kommercielle bygning kræver et kommercielt brandalarmsystem, se nedenfor for retningslinjer for forskellige typer faciliteter.

Etkonventionelt alarmsystem har et centralt kontrolpanel, der har zoner, der er fastgjort i det, der repræsenterer dele af en bygning. For disse belægninger, kodeksen pålægger mindre stive krav til brandalarmsystemer end for visse andre personer. Den internationale bygningskode skitserer de typer af faciliteter, der kræver et brandalarmsystem i afsnit 907.Et kommercielt brandalarmsystem er et netværk af brandalarmer, der er beregnet til at opdage potentielle tegn på brand og advare folk i erhvervsejendomme om den potentielle tilstedeværelse af en brand. Kommercielle brandalarmsystemer i dag er ikke kun de enkle trækstationer, du ser i filmene eller sensoren i dit hus, der bipper hver gang det har brug for et batteriskift.

Omvendt, for så vidt angår personer i sundhedsvæsenet, er bestemmelserne om brandalarmsystemer ret detaljerede med hensyn til anmeldelses- og nødfunktioner, såsom automatisk lukning af røgbarrieredøre. At have et kommercielt brandalarmsystem hjælper med at afbøde skader fra brande ved at reducere den tid, det tager at handle og bekæmpe ilden. Baseret på IBC, hvis du er i en lille, standalone kontorbygning, du har muligvis ikke brug for et brandalarmsystem, men kontakt dine lokale myndigheder. Hvis systemet anvender en positiv alarmsekvens eller personale, der straks kan underrette brandvæsenet om at overvåge alarmsystemet, kræves der ingen anden overvågning.

Ogselvom overvågning ikke er mandat, et signal på et“ konstant besøgt sted kræves til brandalarmsystemer i disse belægningstyper til enhver tid, når bygningen er besat. Hvis du tror, at din bygnings brandalarmsystem muligvis mangler nødvendige funktioner, afhjælpe det straks. Hvis du var låst inde i en celle og ikke kunne gå nogen steder, da en brandalarm gik ud, det ville være en ret forfærdelig oplevelse. Da brandalarmer spiller en nøglerolle i at advare beboere, når der opstår brand, de kræves i en lang række indbyggede miljøer.

Etmanuelt alarmsystem udløser den samme alarm, men alarmen udløses manuelt af menneskelig indgriben.