Hvad er brandalarmanlæg, og hvordan det fungerer?

Sådanfungerer et brandalarmsystem. Moderne brandalarmsystemer bruger automatiske funktioner til at registrere forekomsten af en begivenhed, der kan resultere i brand.

Hvad er brandalarmanlæg, og hvordan det fungerer?

Sådanfungerer et brandalarmsystem. Moderne brandalarmsystemer bruger automatiske funktioner til at registrere forekomsten af en begivenhed, der kan resultere i brand. De modtager et signal fra en brandsensor (røg, varme eller kuliltedetektor) og sender det automatisk til brandalarmpanelet. Et brandalarmsystem advarer folk, når der opdages røg, brand, kulilte eller andre brandrelaterede nødsituationer.

Dissealarmer kan aktiveres automatisk fra røgdetektorer og varmedetektorer eller kan også aktiveres via manuelle anordninger til aktivering af brandalarmer såsom manuelle opkaldspunkter eller trækstationer. Alarmer kan enten være motoriserede klokker eller vægmonterbare lydgivere eller horn. De kan også være højttalerstrober, der lyder en alarm, efterfulgt af en stemmeevakueringsmeddelelse, der advarer folk inde i bygningen om ikke at bruge elevatorerne. .

Brandalarm elektroniske enheder er kendt som horn i USA og Canada og kan enten være kontinuerlige eller indstillet til forskellige koder. Brandalarm advarselsenheder kan også indstilles til forskellige lydstyrkeniveauer. Brandalarmanlæg er designet til at advare os om en nødsituation, så vi kan tage skridt til at beskytte os selv, personale og offentligheden. Etbrandalarmsystem består af forskellige elektroniske enheder, der arbejder sammen for at opdage og underrette folk om brand eller anden nødsituation.

I årenes løb er brandalarmsystemer blevet mere og mere sofistikerede, så vi har sammensat en guide, der hjælper dig med at forstå alle komponenterne i et branddetekteringsalarmsystem og få mest muligt ud af denne vigtige teknologi. En fotoelektrisk røgdetektor bruger en infrarød LED-lysstråle til at fortælle, om der er røg i luften. Over tid udsender sensoren lyset gennem det optiske detektorkammer. Hvislyset registrerer adskillige røgpartikler, der passerer gennem det, udløses en alarm.

FACU - Fire Alarm Control UnitBrandalarmstyreenheden fungerer som hjernen i brandalarmsystemet ved at overvåge alle indgange og kontrollere alle udgange. Nogle kan også henvise til dette som et brandalarm kontrolpanel eller brandalarmpanel. De forskellige typer af forhold, der kan ses på brandalarm styreenhed er Alarm, Supervisory, og Trouble, disse betingelser kan også resultere i, at et signal sendes til overvågningsstationen. Nåren brand starter, vil røg eller varme aktivere en af de initierende enheder, eller nogen vil aktivere den manuelle trækstation, advare brandalarmsystemet til ilden og sætte det i alarmtilstand.

For en dybere dykke ned i brandalarm strømforsyninger herunder batteri beregninger, tage et kig på denne blog. Et brandalarmsystem er i stand til at give besked om at advare beboerne og i nogle tilfælde på stedet nødstyrker. Et adresserbart system sender digitale signaler i binær kode, i modsætning til et konventionelt brandalarmsystem, der fungerer gennem elektriske strømme. Menbrandalarmsystemer er en langt mere omfattende og kompleks tilgang til brandbeskyttelse end nogen individuel enhed.

Enheden kan også indstilles til at simulere en alarm til brug i rutinemæssige Brand- og evakueringsøvelser, så alt personale ved, hvad der skal gøres i tilfælde af en rigtig brand. Sekundær strøm til brandalarmanlægget kan leveres via batterier, batterier og en standbygenerator eller et energilagringssystem. På kontrolpanelets berøringsplade er der muligheder for alarm og problemer med stilhed samt en systemnulstillingsindstilling. Duskal vedligeholde komponenterne i dit brandalarmsystem i henhold til instruktionerne offentliggjort af din producent.

Uanset detektionsmetoden er, hvis alarmen udløses, vil lydgivere operere for at advare folk i bygningen om, at der kan være brand og evakuere. For at minimere forekomsten af falske alarmer har brandalarmindustrien presset på for korrekt systemdesign, installation, test, vedligeholdelse og inspektion. Brandalarmen styreenhed giver signalet til anmeldelsen apparater via en meddelelse apparat kredsløb (NAC). Adresserbarebrandalarm kontrolpaneler anvender Signaling Line Strømme, almindeligvis benævnt SLC loops eller bare sløjfer, tillader overvågning af blot et par enheder til flere hundrede.

Detektionsprincippet for et adresserbart system er det samme som et konventionelt system bortset fra at hver detektor får en indstillet adresse (normalt ved hjælp af en dip-switch), og kontrolpanelet kan derefter bestemme nøjagtigt, hvilken detektor eller opkaldspunkt der har startet alarmen. .