Hvad er komponenterne i et brandalarmsystem?

Defem grundlæggende dele af et brandalarmsystem Brandalarm kontrolpanel, Initierende enheder, Meddelelsesenheder, Primær strømforsyning, Backup strømforsyning. Brandalarmens kontrolpanel er det centrale knudepunkt i brandalarmen og detekteringssystemet.

Hvad er komponenterne i et brandalarmsystem?

Defem grundlæggende dele af et brandalarmsystem Brandalarm kontrolpanel, Initierende enheder, Meddelelsesenheder, Primær strømforsyning, Backup strømforsyning. Brandalarmens kontrolpanel er det centrale knudepunkt i brandalarmen og detekteringssystemet. Kontrolpanelet fungerer som hjernen i alarmsystemet ved at overvåge og styre initieringsenhederne. Når en initieringsenhed udløses, sendes et signal til kontrolpanelet, og kontrolpanelet aktiverer meddelelsesenhederne.

Systemetsstatus vises på kontrolpanelet og giver dig mulighed for at se, hvornår der opdages et problem, og giver dig mulighed for at styre det manuelt. Brandalarmens kontrolpanel, almindeligvis forkortet FACU, er systemets „hjerne. Den modtager meddelelser fra de initierende enheder, også kendt som indgange, og udfører følgende funktioner. Initieringsenheder initierer alarmer, og ligesom alarmpaneler kan de enten være adresserbare eller ikke-adresserbare.

Nogleinitieringsenheder, som vandstrømsafbrydere, er traditionelt ikke-adresserbare, men forbinder med adresserbare moduler. Kontakterne kan have specifikke adresser, der lader dem kommunikere med adresserbare systemer. Kanaldetektorer er røgdetektorer installeret i klimaanlæg og varmekanaler. De lukker luftbehandlingsenheder ned, forhindrer røg i at rejse over hele bygningen via luftkanalerne.

Allebrandalarmsystemer har brug for evnen til at opdage, at en nødsituation brandhændelse finder sted. Denne detektion kan være i form af en røgdetektor, CO2-detektor, en varmedetektor eller andre sensorudløste komponenter. Det kan også være i form af et håndtag eller træksystem, der skal bruges i tilfælde af, at en person ser en brand og kan udløse alarmsystemet. De fleste brandalarmsystemer har en kombination af disse detektorer, der er strategisk fordelt i hele bygningen.

Enhedertil brandalarmer Når en brandalarm modtager en advarsel, skal den formidle nødsituationen. Brandalarmmeddelelsesenheder inkluderer ting som blinkende lys, horn og klokkespil. Denne del af systemet, som navnet, fører og styrer andre dele. Styresystemfunktionen er at overvåge de indgange, der kommer ind fra de initierende enheder.

Derfrasikrer kontrolnavet, at hele systemets integritet opretholdes, mens det overvåger output og giver de nødvendige oplysninger. Brandalarmpanelet er kontrolcentret for dit brandalarmsystem. Panelet har til opgave at overvåge indgange og systemintegritet, kontrollere output fra tilknyttede brandbekæmpelsessystemer og videresende information på tværs af andre tilsluttede enheder. Brandalarmer drives generelt af ikke-skiftede 120 eller 240 volt vekselstrømskilder, som typisk styres af dit elselskab.

Ide fleste kommercielle applikationer leverer de dedikerede filialkredsløb kun strøm til brandalarmsystemet og dets bestanddele for at undgå problemer i forbindelse med overbelastning af dit anlægs elsystem. Årsagen til dette er at beskytte systemet mod katastrofale konsekvenser i tilfælde af brand. Disse enheder kan aktiveres manuelt eller automatisk. Baseret på typen af detektorer og brandalarmstyreenhed kan signalerne sendes over et initierende enhedskredsløb (IDC) til konventionelle systemer eller et signalledningskredsløb (SLC) til adresserbare systemer.

Selvnår strømmen slukker, dit alarmsystem skal stadig fungere for at underrette folk, hvis der opstår brand. I tilfælde af strømafbrydelse skal brandalarmsystemet stadig arbejde for at advare folk, hvis der opstår brand. I hvert brandalarmkontrolpanel finder du også et display, der informerer dig om systemets status med fejlfindingskoder og en touchpad til at styre systemet direkte. For eksempel, et alarmsystem, der er designet til en kontorplads indstilling, ville ikke arbejde på et produktionsanlæg gulv.

Fradet oprindelige design til installationen til regelmæssige inspektioner og vedligeholdelse, brandalarmeksperterne hos Koorsen Fire %26 Sikkerhed er her for at hjælpe. Brandalarmsystemer er et vigtigt sikkerhedssystem, der kræves til ethvert kommercielt, institutionelt eller industrielt rum. Den mest almindelige måde, hvorpå brandalarmen kan gøre dette, er ved hjælp af et styrekredsløb og et relæ. For at minimere forekomsten af falske alarmer har brandalarmindustrien presset på for korrekt systemdesign, installation, test, vedligeholdelse og inspektion.

Enfjernannoncerer kan give brugerne mulighed for at kontrollere, aktivere og deaktivere alle brandalarmer i hele en bygning, når det er nødvendigt. I konventionelle alarmsystemer finder du generelt et kredsløbskort for hver udpeget zone i systemet. Et brandalarmsystems hovedformål er at opdage brande og hurtigt underrette både beboerne i bygningen og redningstjenester fra et centralt kontrolleret og overvåget sted. Du kan lære om kravene til inspektion, test og vedligeholdelse af brandalarmsystemer, inklusive deres meddelelsesapparater og initierende enheder, i kapitel 14 i NFPA 72 'National Fire Alarm and Signaling Code“.

Alarmsystemerhar udviklet sig betydeligt siden Francis Robbins Upton, en Thomas Edison-medarbejder, patenterede det første automatiske alarmsystem i 1890. Fjernbetjening og skærmpaneler Disse enheder gør det muligt at kontrollere systemstatus, alarmer, der skal initieres eller lyddæmpes, eller forskellige sikkerhedskomponenter, der skal aktiveres eller deaktiveres i hele en bygning eller endda på fjerntliggende steder. Brandalarmens kontrolpanel er kilden til fejlfindingskoder, der kommunikerer problemer, når systemet kræver opmærksomhed. .