Hvad er et automatisk branddetekteringssystem en juridisk nødvendighed?

Vejledningenomhandler faste automatiske branddetektions - og alarmsystemer installeret i erhvervs- og industribygninger. Det er rettet mod bygningsejere, bygningsledere, specifikatorer, automatiske branddetektions- og alarmudstyrsinstallatører, vedligeholdelsesfirmaer, forsikringsinspektører, bygningskontroludøvere, brandsikkerhedsofficerer, risikovurderere, og brand- og redningstjenesteinspektører.

Hvad er et automatisk branddetekteringssystem en juridisk nødvendighed?

Vejledningenomhandler faste automatiske branddetektions - og alarmsystemer installeret i erhvervs- og industribygninger. Det er rettet mod bygningsejere, bygningsledere, specifikatorer, automatiske branddetektions- og alarmudstyrsinstallatører, vedligeholdelsesfirmaer, forsikringsinspektører, bygningskontroludøvere, brandsikkerhedsofficerer, risikovurderere, og brand- og redningstjenesteinspektører. Det vil også være af interesse for alle, der har brug for at overveje eller håndtere automatiske branddetektions- og alarmsystemer. Men vi anbefaler altid, at alle har en røgalarm eller varmealarm i alle rum, hvor en brand kan starte.

Ide følgende opholdsområder, aktiveringen af en enkelt røgdetektor vil starte en generel alarm og underrette Amherst College Police Department om en „General Alarm. Fire Command Station (Fire Command Center) - Det vigtigste sted, hvor status for detektion, alarm, kommunikation og kontrolsystemer vises, og hvorfra systemet (erne) har kapacitet til manuel styring. Hvis der imidlertid er ledige områder eller fælles korridorer og cirkulationsrum i flerbeboede bygninger, hvor en brand kan udvikle sig i det omfang, at flugtveje kan blive påvirket, før branden opdages, et automatisk branddetekteringssystem med et kontrolpanel, der er i stand til at identificere zone eller et bestemt sted, hvor alarmen er rejst, kan være nødvendig. Det hele afhænger af din brandrisikovurdering, lokalerne kan kræve et automatisk branddetekteringssystem eller delsystem, eller under visse omstændigheder ville manuelle opkaldspunkter være tilstrækkelige.

Elektriskebranddetekterings- og alarmsystemer skal normalt overholde relevante standarder, herunder IS 3218.Nu ved du, hvordan manuel branddetektering og automatiske branddetekteringssystemer fungerer, det er op til dig at beslutte, om dine lokaler er tilstrækkeligt dækket mod risikoen for brand. Du kan eliminere ledninger mellem detektorer og kontrolpaneler alt sammen ved at installere et trådløst brandalarmsystem. Alle virksomheder i Storbritannien er ved lov ansvarlige for deres medarbejderes sundhed og velfærd og eventuelle besøgende i deres lokaler, som inkluderer levering af de rigtige systemer brandsikkerhed, inklusive robuste og pålidelige branddetekteringssystemer. I British Standards Code of practice for branddetektion og brandalarmanlæg til bygninger (BS 5839-, er rådgivningen, at hvor der er lave belægningsniveauer i en bygning eller en del af en bygning, er der potentiale for brand til at blokere et middel til flugt, før beboerne endda bliver opmærksomme på branden.

Automatiskebranddetektorer eller røgalarmer fjerner ikke behovet for at give folk et middel til manuelt at hæve en brandadvarsel, og dette vil være vigtigt på de fleste arbejdspladser. Dette inkluderer alle inventar og fittings såsom branddøre, trapper, korridorer, branddetektions- og alarmsystemer, brandslukningsudstyr, meddelelser og nødbelysning. Aktivering af en enkelt detektor, der er bundet til tværzonedelen af systemet, sender en „overvågningsalarm, angiver en „Pre-Alarm til College Fire Command Center. Men hvad er et automatisk brandalarmsystem , og hvad er forskellene mellem dette og et manuelt system? Apollobranddetektorer giver et eksklusivt overblik over sine optiske branddetektorer i Soteria Dimension, som kan monteres på plan.

Installation af et effektivt, pålideligt automatisk branddetekteringssystem, knyttet til et effektivt brandadvarselssystem, kan undertiden give folk mulighed for at revurdere graden af strukturel brandbeskyttelse, der kræves på flugtveje. Husholdningsbrandvarselssystem - Et husholdningsbrandadvarselssystem består af enkelt- eller flere stationsdetektorer eller en børsnoteret styreenhed med automatiske branddetektorer eller en opført styreenhed med automatiske branddetektorer og apparater til meddelelser om passagerer.