Hvad er de to typer brandalarmsystemer i UAE?

Deto hovedtyper af brandalarmsystemer er konventionelle og adresserbare. Manuelle og automatiske systemer matches ofte sammen.

Hvad er de to typer brandalarmsystemer i UAE?

Deto hovedtyper af brandalarmsystemer er konventionelle og adresserbare. Manuelle og automatiske systemer matches ofte sammen. En manuel enhed giver mulighed for øjeblikkelig reaktion, hvis en hændelse har fundet sted, og en automatisk enhed beskytter et anlæg, når ingen er i nærheden for at reagere på en potentiel fare. Et typisk brandalarmsystem omfatter et skab, primær strømforsyningsenhed, kontrolektronik, visuel grænseflade, input interface kontrol, output terminering og overvågning.

Denneenheds hovedfunktion er at overvåge hver kredsløbszone og identificere enhver unormal tilstand. Der er to typer brandalarmsystemer, der er kollektive og adresserbare. Et kollektivt system består af et eller flere kredsløb, med detektorer forbundet parallelt, når strømmen på kredsløbet stiger på grund af alarmdrift, modtages alarmsignalet. Nogle eksempler på brandalarmsystemer er varmedetektorer, flammedetektorer og forskellige typer røgdetektorer såsom kulilte-røgdetektorer, ioniseringsrøgdetektorer, fotoelektriske røgdetektorer og kombinationsrøgalarmer og alarmmekanisme.

Noglepopulære typer flammedetektorer er optiske detektorer, UV-detektorer og infrarøde detektorer. Nogle brandalarmsystemer er direkte forbundet til den lokale brandvæsen service. Nogle populære steder at finde brandalarmsystemer i UAE er Muroor road, Musaffah og Khalidiya. Brandalarmanlægget installation i store lokaler, forskellige branchevertikaler, hoteller, restauranter, indkøbscentre og endda derhjemme er vigtigt for at forbedre sikkerhedsstandarderne og få alle til at føle sig trygge i tilfælde af uventet branddetektering.

Viafslutter din jagt på Dubai Civil Defense godkendte brandalarmfirmaer ved at præsentere dig for de nye modeller med en række ekstra funktioner, der er nemme at bruge. Vi garanterer også installation af brandalarmanlæg og sikrer, at du leverer dem sikkert og sikkert direkte til din adresse. At være en Dubai Civil Defense godkendt online fløj af BAAS, begyndte vi denne virksomhed som en af de førende brandalarmsysteminstallationer i Dubai for flere år siden. Med meget kraftig eftersalgssupport i hele UAE har vi leveret personaliserede løsninger.

Brandalarmsystemerer klassificeret i to, konventionelt brandalarmsystem og adresserbart brandalarmsystem. I konventionelle systemer leveres hver detektionszone af et separat kredsløb, mens flere zoner i adresserbare systemer leveres af en enkelt sløjfe. Bygninger er opdelt i detektionszoner for nem genkendelse og hurtig søgetid. Zonen er en del af den beskyttede bygning, der indeholder en eller flere branddetektorer.

Alarmzonerdefineres i en kompleks bygning, hvor trinvis evakuering er påkrævet, og den omfatter forskellige detektionszoner. Et adresserbart brandalarmsystem har indgangs- og outputenheder, der har en unik adresse, der kan læses og styres af kontrolpanelet. Selvom de er dyrere end et konventionelt alarmsystem, kan disse systemer spare store faciliteter tid og penge, for hvis der opstår en nødsituation, hvert element i systemet er forud tildelt sin egen adresse, der sender et signal for at indikere den nøjagtige placering, hvor ilden opstår. At have AvantGuard overvåge dine brandalarmer kan redde dit hjem eller din virksomhed fra materielle skader og få EMS, hvor de skal være hurtigt.

Selvomdet er let at forenkle dem, er brandalarmsystemer komplekse netværk af mange tilsluttede enheder og komponenter, der alle arbejder sammen for at opdage og advare ved tilstedeværelse af brand. Når temperaturen i omgivelserne stiger, eller når den udløser en brand, aktiveres den, og alarmen giver et lydsignal, der er ild, og bygningen skal evakueres straks. At placere dine ordrer er meget enklere, og du kan få dem direkte fra producenten af det øverste brandbeskyttelsessystem og fra tjenesteudbyderen. Som en af de største udbydere af brandalarmer installation, BAAS tilbyder dig et eksklusivt udvalg af enheder, der er nemme at montere og spore brande med bedre brandkontrolsystemer.

Firesprinkler vand flow switch er en enhed inde i brand sprinkler, der registrerer strømmen af vand gennem systemets rør. Fra automatiske til manuelle alarmindstillinger er markedet oversvømmet med produkter, der måske eller måske ikke fungerer for dig. I et adresserbart brandalarmsystem har hver detektor en unik adresse, der gør det muligt at registrere ilden. Et brandalarmsystem består af flere komponenter, der bruger visuelle signaler og lydsignaler til at advare enkeltpersoner om en potentiel forekomst af brand, røg, eller kulilte i dækningsområdet.

BAASer et af de største brandalarmsystemfirmaer i Dubai for at vælge den rigtige type brandsikkerhedssystemer og branddetekteringspaneler. Brandalarmer skal ifølge loven ikke overvåges af en centralstation, men en central station som AvantGuard kan overvåge dit brandalarmsystem og giver 24-beskyttelse sammenlignet med et system, der ikke overvåges. Inde i alarmen er en lille smule radioaktivt materiale (vær ikke foruroliget - ordspil beregnet) der sidder mellem to elektronisk ladede plader. .