Hvornår anses et automatisk branddetekteringssystem for nødvendigt?

Automatiskbranddetektion kan være nødvendig i lokaler og napping områder, der rummer små børn i børnepasningslokaler, for at sikre. Et brandalarmsystem advarer folk, når der opdages røg, brand, kulilte eller andre brandrelaterede nødsituationer.

Hvornår anses et automatisk branddetekteringssystem for nødvendigt?

Automatiskbranddetektion kan være nødvendig i lokaler og napping områder, der rummer små børn i børnepasningslokaler, for at sikre. Et brandalarmsystem advarer folk, når der opdages røg, brand, kulilte eller andre brandrelaterede nødsituationer. Disse alarmer kan aktiveres automatisk fra røgdetektorer og varmedetektorer eller kan også aktiveres via manuelle anordninger til aktivering af brandalarmer såsom manuelle opkaldspunkter eller trækstationer. Alarmer kan enten være motoriserede klokker eller vægmonterbare lydgivere eller horn.

Dekan også være højttalerstrober, der lyder en alarm, efterfulgt af en stemmeevakueringsmeddelelse, der advarer folk inde i bygningen om ikke at bruge elevatorerne. Brandalarm lydgivere kan indstilles til bestemte frekvenser og forskellige toner, herunder lav, medium og høj, afhængigt af land og producent af enheden. De fleste brandalarmsystemer i Europa lyder som en sirene med vekslende frekvenser. Brandalarm elektroniske enheder er kendt som horn i USA og Canada og kan enten være kontinuerlige eller indstillet til forskellige koder.

Brandalarmadvarselsenheder kan også indstilles til forskellige lydstyrkeniveauer. Et brandalarmsystem kan variere dramatisk i både pris og kompleksitet, fra et enkelt panel med en detektor og lyd i en lille kommerciel ejendom til et adresserbart brandalarmsystem i en bygning med flere belægninger. Automatiskebranddetekteringssystemer kan, når de kombineres med andre elementer i en beredskabs- og evakueringsplan, reducere materielle skader, personskader og tab af menneskeliv fra brand på arbejdspladsen betydeligt. De oplysninger, der er identificeret her-i, skal bruges af arkitekterne, designere, ingeniører og kollegiet som en del af processen for at imødekomme både de lovgivningsmæssige krav og kollegiets ønsker, som det vedrører branddetekterings- og undertrykkelsessystemerne.

Alarmverifikationsfunktion- En funktion af automatiske branddetektions- og alarmsystemer til reduktion af uønskede alarmer, hvor røgdetektorer skal rapportere alarmforhold i en minimumsperiode eller bekræfte alarmforhold inden for en given tidsperiode, efter at være nulstillet for at blive accepteret som en gyldig alarm initiering signal. Hvis der imidlertid er ledige områder eller fælles korridorer og cirkulationsrum i flerbeboede bygninger, hvor en brand kan udvikle sig i det omfang, at flugtveje kan blive påvirket, før branden opdages, et automatisk branddetekteringssystem med et kontrolpanel, der er i stand til at identificere zone eller et bestemt sted, hvor alarmen er rejst, kan være nødvendig. I områder, hvor en eksplosiv atmosfære kan opstå som følge af tilstedeværelsen af brændbare gasser, dampe, tåger eller støv, vil et elektrisk brandalarmsystem kræve samme overvejelse som andet elektrisk materiel med hensyn til beskyttelse for at forhindre tændingspotentialet. Hvis din arbejdsplads bruger et branddetekteringssystem, der er designet og installeret til at opfylde brandbeskyttelseskravene i en bestemt OSHA-standard, skal den også overholde branddetektionssystemstandarden.

Dettekan være tilfældet, når der er ledige områder eller cirkulationsområder i bygninger med flere besatte bygninger, eller hvor folk arbejder alene og måske ikke ser brand; men behovet for automatisk branddetektion vil blive påvirket af de udgangsmidler, der er til rådighed. Systemet skal aktiveres ved drift af sprinklersystemet, et manuelt alarmpunkt eller automatisk branddetektering. Installation af et effektivt, pålideligt automatisk branddetekteringssystem, der er knyttet til et effektivt brandadvarselssystem, kan nogle gange give folk mulighed for at revurdere graden af strukturel brandbeskyttelse, der kræves på flugtveje. I underholdnings- og samlingslokaler, hvor lydtrykniveauet for forstærket musik overstiger 80 dB (A), skal musikken automatisk dæmpes, når brandalarmsignalet afgives.

Pånogle arbejdspladser, f.eks. dem, der tilbyder sovepladser eller plejefaciliteter, er automatisk branddetektion og en høj grad af strukturel beskyttelse afgørende for at sikre en tilfredsstillende standard for brandsikkerhed. Et adresserbart brandadvarselssystem er et system, hvor individuelle detektorer og alarmpunkter kan identificeres ved kontrol- og indikeringsudstyret. I ubesatte områder, hvor en brand kan starte og udvikle sig i det omfang, flugtveje kan blive berørt, er det sandsynligt, at en form for automatisk branddetektion også vil være nødvendig.

Brandkommandostation (Fire Command Center) - Det vigtigste sted, hvor status for detektions-, alarm-, kommunikations- og kontrolsystemer vises, og hvorfra systemet (erne) har kapacitet til manuel styring. Medfjernovervågning medfører aktiveringen af brandadvarselssystemet, at et signal automatisk sendes til et fjernalarmmodtagercenter (ARC). .