Hvorfor automatisk branddetekteringssystem er påkrævet?

Detgrundlæggende formål med et automatisk brandalarmsystem er at opdage en brand i dets tidlige stadier, underrette bygningens beboere om, at der er en brandnødsituation og rapportere nødsituationen til første respondenter. Dette er centrum for brandalarmanlægget.

Hvorfor automatisk branddetekteringssystem er påkrævet?

Detgrundlæggende formål med et automatisk brandalarmsystem er at opdage en brand i dets tidlige stadier, underrette bygningens beboere om, at der er en brandnødsituation og rapportere nødsituationen til første respondenter. Dette er centrum for brandalarmanlægget. I dette tilfælde kræves automatisk branddetektering normalt i henhold til lovgivningen for at supplere et manuelt kategorisystem i et livssikkerhedsscenarie. Disse systemer har mange fordele som beskrevet ovenfor.

Denene store begrænsning er, at de ikke gør noget for at indeholde eller kontrollere ilden. Undertrykkelsessystemer såsom automatiske sprinklere virker for at kontrollere ilden. De giver også besked om, at de fungerer, så de kan udfylde rollen som et varmedetektionsbaseret system, hvis de er tilsluttet meddelelsesapparater i hele bygningen. De vil dog ikke fungere så hurtigt som et røgdetekteringssystem.

Derforhar faciliteter, hvor hurtig varsel er afgørende, selv når de er udstyret med sprinklere, stadig brug for detektions- og alarmsystemer. Et brandalarmsystem advarer folk, når der opdages røg, brand, kulilte eller andre brandrelaterede nødsituationer. Disse alarmer kan aktiveres automatisk fra røgdetektorer og varmedetektorer eller kan også aktiveres via manuelle anordninger til aktivering af brandalarmer såsom manuelle opkaldspunkter eller trækstationer. Alarmer kan enten være motoriserede klokker eller vægmonterbare lydgivere eller horn.

Dekan også være højttalerstrober, der lyder en alarm, efterfulgt af en stemmeevakueringsmeddelelse, der advarer folk inde i bygningen om ikke at bruge elevatorerne. Brandalarm lydgivere kan indstilles til bestemte frekvenser og forskellige toner, herunder lav, medium og høj, afhængigt af land og producent af enheden. De fleste brandalarmsystemer i Europa lyder som en sirene med vekslende frekvenser. Brandalarm elektroniske enheder er kendt som horn i USA og Canada og kan enten være kontinuerlige eller indstillet til forskellige koder.

Brandalarmadvarselsenheder kan også indstilles til forskellige lydstyrkeniveauer. Et avanceret sikkerhedssystem hjælper din virksomhed med at overholde lokale bygningssikkerhedskoder. En automatisk brandalarm er påkrævet i de fleste bolig- og erhvervsbygninger rundt om i verden. Sikkerhedskameraer er valgfri, men blinkende lys er påkrævet for hørehæmmede beboere.

Itilfælde af brand skal alle beboere i bygningen advares og opfordres til at forlade sikkert. Feltet branddetektion er avanceret til, hvor røgdetektorer og alarmanordninger har kombineret til at blive livssikkerhedssystemer. Formålet med et automatisk brandalarmanlæg er at opdage en hændelse, advare kontrolpanelet og de kompetente myndigheder og underrette beboerne om at træffe foranstaltninger. Brandalarmanlæg er designet til at advare os om en nødsituation, så vi kan tage skridt til at beskytte os selv, personale og offentligheden.

Vejledningenomhandler faste automatiske branddetektions- og alarmsystemer installeret i erhvervs- og industribygninger. I de to foregående systemer, det konventionelle brandalarmanlæg og det adresserbare brandalarmanlæg, betragtes detektorerne ikke som „intelligente, da de kun kan give udgangssignaler, der repræsenterer værdien af detekterede fænomener. Men hvad er et automatisk brandalarmsystem , og hvad er forskellene mellem dette og et manuelt system?. Automatisk branddetektering bruges også ofte i Storbritannien, normalt for at hjælpe med at styrke dækningen og beskyttelsen fra et manuelt branddetekteringssystem.

Branddetekteringssystemerer designet til at opdage brande tidligt i deres udvikling, når der stadig vil være tid til sikker evakuering af beboere. Så, hvilken kategori af brandalarmsystemer har du i øjeblikket til dine lokaler? Måske er det tid til at tilføje automatisk branddetektering til din kommercielle bygning. Det er rettet mod bygningsejere, bygningsledere, specifikatorer, automatiske branddetektions- og alarmudstyrsinstallatører, vedligeholdelsesfirmaer, forsikringsinspektører, bygningskontroludøvere, brandsikkerhedsofficerer, risikovurderere og brand- og redningstjenesteinspektører. Tal med en brandsikkerhedsekspert hos STANLEY Security i dag om at udstyre din erhvervsejendom med de rigtige brandalarm- og detekteringssystemer.

Nuved du, hvordan Manuel branddetektering og automatiske branddetekteringssystemer fungerer, det er op til dig at beslutte, om dine lokaler er tilstrækkeligt dækket mod risikoen for brand. Kuliltedetektorer er også kendt som CO branddetektorer er elektroniske detektorer, der bruges til at indikere udbrud af brand ved at registrere niveauet af kulilte i luften. Et manuelt system kræver en persons opmærksomhed for at aktivere det (en håndtag ved en trækstation), mens et automatiseret system udløses automatisk (via røg eller varmedetektion). Et brandalarmsystem kan variere dramatisk i både pris og kompleksitet, fra et enkelt panel med en detektor og lyd i en lille kommerciel ejendom til et adresserbart brandalarmsystem i en bygning med flere belægninger.

Nårdet kommer til brandsikkerhedsudstyr, de britiske standarder for design, installation, og vedligeholdelse af brandalarm- og detektionssystemer er også afgørende for virksomhedsejere. .