Hvad menes der med brandalarmanlæg?

Etbrandalarmsystem kan være automatisk, halvautomatisk eller manuel. Et brandalarmsystem advarer folk, når der opdages røg, brand, kulilte eller andre brandrelaterede nødsituationer.

Hvad menes der med brandalarmanlæg?

Etbrandalarmsystem kan være automatisk, halvautomatisk eller manuel. Et brandalarmsystem advarer folk, når der opdages røg, brand, kulilte eller andre brandrelaterede nødsituationer. Disse alarmer kan aktiveres automatisk fra røgdetektorer og varmedetektorer eller kan også aktiveres via manuelle brandalarmaktiveringsanordninger såsom manuelle alarmpunkter eller trækstationer. Alarmer kan enten være motoriserede klokker eller vægmonterbare lydgivere eller horn.

Dekan også være højttalerstrober, der lyder en alarm, efterfulgt af en stemmeevakueringsmeddelelse, der advarer folk inde i bygningen om ikke at bruge elevatorerne. Brandalarmer kan indstilles til bestemte frekvenser og forskellige toner inklusive lav, medium og høj, afhængigt af enhedens land og producent. De fleste brandalarmsystemer i Europa lyder som en sirene med vekslende frekvenser. Brandalarm elektroniske enheder er kendt som horn i USA og Canada og kan enten være kontinuerlige eller indstilles til forskellige koder.

Brandalarmadvarselsenheder kan også indstilles til forskellige lydstyrkeniveauer. Brandalarmanlæg er designet til at advare os om en nødsituation, så vi kan tage skridt til at beskytte os selv, personale og offentligheden. Et brandalarmsystem består af forskellige elektroniske enheder, der arbejder sammen for at opdage og underrette folk om brand eller anden nødsituation. I årenes løb er brandalarmsystemer blevet mere og mere sofistikerede, så vi har sammensat en guide, der hjælper dig med at forstå alle komponenterne i et branddetekteringsalarmsystem og få mest muligt ud af denne vigtige teknologi.

Etbrandalarmsystem er i stand til at give besked om at advare beboerne og i nogle tilfælde på stedet nødstyrker. Meddelelse leveres via synlige og hørbare meddelelsesapparater. Den synlige meddelelse leveres typisk via strober, og hørbar meddelelse leveres af begge højttalere, som kan give forskellige toner og stemmesignaler, eller horn, som kun kan give en enkelt tone. Brandalarmstyreenheden giver signalet til meddelelsesapparaterne via et meddelelsesapparat kredsløb (NAC).

Formere information om brandalarmmeddelelse, se på denne blog, jeg skrev om emnet. De fire måder, dit brandalarmsystem fungerer på for at beskytte din ejendom og dens beboere mod farerne ved brand, er ved at opdage brand, advarer beboere, styring af risiko, og underrette brandvæsenet. Sørg også for, at trækalarmer er bekvemt placeret i hele bygningen, og at ildslukkere er opdaterede og tilgængelige for dem, der ved, hvordan de skal bruges. De fleste bygge- og kontoroperatører er enige om, at brandalarmer er nødvendige, og faktisk ville det være ekstremt hensynsløst at installere et adgangskontrolsystem, der ikke opfylder alle brandsikkerhedsforanstaltninger.

Duskal vedligeholde komponenterne i dit brandalarmsystem i henhold til instruktionerne offentliggjort af din producent. Brandalarmer indstilles normalt i brandalarmsystemer for at give zonal dækning for boliger og kommercielle bygninger. Intelligente brandalarmsystemer fås i 2, 4, og 8 loop-versioner, hvilket betyder, at store lokaler kan overvåges fra et enkelt panel. Brandalarmen udløser derefter backup-strømstyringen for at låse dørene op, så folk sikkert kan komme ud.

Bådebygningens brandalarmsystem og Kisi Pro Controller er tilsluttet backup-strømstyringen. Detektionsprincippet for et adresserbart system er det samme som et konventionelt system, bortset fra at hver detektor får en indstillet adresse (normalt ved hjælp af en dip-switch), og kontrolpanelet kan derefter bestemme nøjagtigt, hvilken detektor eller opkaldspunkt der har startet alarmen. Brandalarmsystem gren kredsløb inden for en etage, der forbinder transpondere og individuelle enheder behøver ikke at være i overensstemmelse med Sentence (. Brandalarmpanelet (eller brandalarmens kontrolpanel - FACP) er systemets base eller kontrolnav.