Hvad er manuel brandalarmanlæg?

Manuelbrandalarmanlæg Et nødanmeldelsessystem for bygningens brand, der minimalt består af akustiske og visuelle alarmanlæg (dvs. før låsning, Branddetektion% 26 Alarmsystemer i visse bygninger må kun have krævet et manuelt brandalarmsystem i kategori.

Hvad er manuel brandalarmanlæg?

Manuelbrandalarmanlæg Et nødanmeldelsessystem for bygningens brand, der minimalt består af akustiske og visuelle alarmanlæg (dvs. før låsning, Branddetektion% 26 Alarmsystemer i visse bygninger må kun have krævet et manuelt brandalarmsystem i kategori. Dette er et system med manuelle opkaldspunkter (MCP'er eller break-glass) enheder og et middel til en akustisk eller visuel alarm. Manuelle og automatiske systemer matches ofte sammen.

Enmanuel enhed giver mulighed for øjeblikkelig reaktion, hvis en hændelse har fundet sted, og en automatisk enhed beskytter et anlæg, når ingen er i nærheden for at reagere på en potentiel fare. Manuel initiering enheder er manuelle pull-down stationer, der kun kan aktiveres manuelt. Du er sandsynligvis bekendt med disse enheder. De fleste kommercielle bygninger, inklusive detailbutikker, begivenhedscentre, sportsarenaer, og kontorer, har dem.

Manuellepull-down-stationer kræves i henhold til statslig og lokal lovgivning. NFPA 72, brandalarmstandarden, har endda koder, der vedrører, hvor i bygningen disse håndtag skal være placeret. Et to-leder brandalarmsystem ligner et konventionelt brandalarmsystem, men det inkluderer lydgivere på det samme kredsløb som detektionskredsløbet. Når det kommer til brandsikkerhedsudstyr, de britiske standarder for design, installation, og vedligeholdelse af brandalarm- og detektionssystemer er også afgørende for virksomhedsejere.

Udover primær signalering direkte til en ARC er der også forskellige Fire Alarm Management Systems (FAMS) til rådighed, der kan sende gratis signalering, hvilket er et andet alternativ til at holde øje med ledige eller delvist ledige lokaler. De er normalt forbundet til et centralt brandalarmpanel, som igen er forbundet til et alarmsystem i bygningen, og ofte også til en lokal brandvæsensender. FAMS-løsninger har forskellige muligheder, for eksempel kan de fleste kommunikere brand- og fejlaktivitet fra et branddetektion% 26-alarmsystem, som derefter sendes til en cloud-hostet database. De er et unikt stykke udstyr, der bruges som enten en del af et manuelt eller automatisk alarmsystem.

Noglesteder, især på kollegium sovesale og skoler, studerende udløser brandalarmer som en sjov eller simpelthen fordi de vil (af vrede, nysgerrighed, hævn, eller at udsætte en test). Du kan eliminere ledninger mellem detektorer og kontrolpaneler alt sammen ved at installere et trådløst brandalarmsystem. Selvom de er dyrere end et konventionelt alarmsystem, disse systemer kan spare store faciliteter tid og penge, for hvis der opstår en nødsituation, hvert element i systemet er tildelt sin egen adresse, der sender et signal for at indikere den nøjagtige placering, hvor ilden opstår. Derfor er det vigtigt at forstå forskellen mellem de kommercielle brandalarmer, der findes på markedet, når man undersøger hvilket produkt der passer til dig.

Manuellebrandalarmsystemer er de mest basale af alle, og stole på beboerne i bygningen for at hjælpe med at opdage en brand og sprede budskabet til andre beboere. Efter drift skal de fleste brandalarmstationer gendannes til klar position ved hjælp af et specielt værktøj eller en nøgle, så panelet kan nulstilles. En brandalarmtrækstation er en aktiv brandbeskyttelsesanordning, normalt vægmonteret, der, når den aktiveres, starter en alarm på et brandalarmsystem.