Hvordan fungerer et konventionelt og adresserbart brandalarmsystem?

Pået konventionelt panel rapporterer hver enhed på det samme kredsløb det samme. Brandalarmens kontrolpanel på et adresserbart system modtager informations- og statusrapporter fra hver enhed og angiver dets nøjagtige placering, hvis der er røg eller ild.

Hvordan fungerer et konventionelt og adresserbart brandalarmsystem?

Pået konventionelt panel rapporterer hver enhed på det samme kredsløb det samme. Brandalarmens kontrolpanel på et adresserbart system modtager informations- og statusrapporter fra hver enhed og angiver dets nøjagtige placering, hvis der er røg eller ild. Den største forskel mellem konventionelle og adresserbare brandalarmer er skala. Konventionelle brandalarmer er ideelle til små bygninger, såsom individuelle kontorer eller detailforretninger.

Deslukker individuelt, når de registrerer røg eller varme og hjælper alle med at flygte sikkert og hurtigt fra din bygning. Et adresserbart system er generelt mere pålideligt end et konventionelt system, hovedsageligt på grund af, hvordan de forskellige systemer er kablet. Med et konventionelt system, hvis en enheds ledning er beskadiget eller adskilt, kan dens signal og signalet fra andre enheder ned ad linjen ikke overføres til kontrolpanelet. Et konventionelt brandalarmsystem har zoner, der indeholder flere feltenheder hver.

Hvisnogen af enhederne på et kredsløb registrerer en brand, får du en alarm fra kontrolpanelet, der fører dig til den zone, hvor ilden er placeret. Brandalarmanlægget kan dog ikke fortælle dig, hvor branden er eksplicit placeret, fordi en zone kan dække et bredt område af en bygning. Hvordan fungerer et adresserbart brandalarmsystem nøjagtigt? Godt spørgsmål. Da hver enhed eller modul er forbundet til brandpanelet med sin egen ledning, er systemet i stand til at bruge en binær kode til at sende digitale signaler, der deler nøjagtigt, hvor en brand opdages.

Etkonventionelt brandalarmsystem fungerer godt i mindre faciliteter. Systemet og dets komponenter er kablet til det samme kabel, der forbinder til et brandalarmkontrolpanel. Konventionelle alarmer registrerer en brand og fortæller dig den zone eller det område, hvor en brand er placeret på kontrolpanelet, men det vil ikke fortælle dig den nøjagtige placering af ilden. Fra et funktionelt synspunkt er det adresserbare brandalarmsystem bedre end det konventionelle brandalarmsystem.

Konventionellebrandalarmsystemer kommunikerer med hovedkontrolpanelet via analog teknologi, med flere enheder, herunder detekterings- og meddelelsesanordninger, der udgør 'zoner'. Alle feltenheder i en konventionel brandalarmsystemzone rapporterer det samme, hvis der opdages tegn på brand i den zone. Et adresserbart system sender digitale signaler i binær kode, i modsætning til et konventionelt brandalarmsystem, der fungerer gennem elektriske strømme. Den ene er, at i modsætning til konventionelle systemer, der er begrænset til anmeldelse af en alarm, adresserbare systemer kan kombinere anmeldelse, problemer, og tilsynssignaler med stemmemeddelelser for at give instruktioner eller evakueringsanvisninger til beboere i tilfælde af brand.

Typiskkoster mindre at købe, men mere at installere, et konventionelt brandalarmsystem er hardwarebaseret og bruger analog teknologi. Jeg ville bare videregive, at brandalarmtesten i går uden tvivl var en af de bedste, jeg nogensinde har været vidne til. Med et skalerbart system og klar, direkte signalering af, hvor en brand er blevet opdaget, er det ikke underligt adresserbare brandalarmsystemindstillinger er så populære. Det adresserbare brandalarmsystem har et mere ligetil ledningssystem end det konventionelle brandalarmsystem.

Hvisdu har et stort ekspansivt anlæg, vil du gerne vide nøjagtigt, hvor alarmen gik for at være i stand til at beskytte din ejendom og menneskers liv i den, så adresserbare brandalarmer kan være det rigtige valg. Når dit system er installeret, skal du kontakte dine brand- og livssikkerhedsspecialister igen for at planlægge den nødvendige inspektion, vedligeholdelse og test af dit brandalarmsystem. Ved installation eller opgradering af et kommercielt brandalarmsystem er det vigtigt at forstå forskellen mellem de to hovedtyper af tilgængelige systemer, Konventionelle og adresserbare alarmsystemer. Hvis du overvejer at udskifte et eksisterende brandalarmsystem eller installere et alarmsystem i en nybygget bygning, er det vigtigt at forstå, hvilket system der passer til din applikation.

Konventionellebrandalarmsystemer kan ikke identificere, hvilken specifik initieringsenhed, der udløste alarmen. Når du ser efter den bedste mulighed for din placering, at forstå forskellen mellem adresserbare og konventionelle brandalarmsystemindstillinger er et must for at udstyre dit rum med den bedste teknologi. .